Diverse noden bij de Krasdiensten

- Ateljee vzw:  DE Krasdiensten kunnen een beroep doen op de transporteermiddelen van Ateljee voor de afhaling van voeding bij de Voedselbank. De kosten hiervan worden gedragen door vzw VOG. Ook stemde de raad van bestuur in met een tussenkomst ten bedrage van 3000 € voor de aankoop van een elektrische wagen die dit vervoer nog zal faciliteren!

- Baby-Nest vzw :  ontstaan uit de koninklijke dekenij Bloemekenswijk, met als doel kansarme (zwangere) moeders een babyuitzet te bezorgen. RvB 10/12/15: 906,44 euro voor aangekocht poeder babymelk.

-  De Helpende Hand vzw: is een koepelorganisatie van evangelisch/protestantse kerken in de Gentse agglomeratie, opgericht in 1994 met als doel een maatschappelijk engagement op te bouwen rond armoedebestrijding.

-  De Sloep Onze Thuis:  is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding. personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. RvB 6/10/15: een financiële tussenkomst ten bedrage van 3500 euro voor de aankoop van een nieuw fornuis en een grill. - RvB 10/12/15:  600 euro voor aankoop 200 maaltijdbonnen. -

- De Tinten vzw: vanuit een christelijke visie komt de vzw waar mogelijk tegemoet aan de basisbehoeften van vluchtelingen en helpt hen een menswaardig bestaan uit te bouwen tijdens hun verblijf in België. De vzw ontving in 2015 de samenlevingsprijs van de stad Gent.

-  De Zuidpoort: is een vereniging waar armen het woord nemen. Daartoe gaan vrijwilligers armen opzoeken en nodigen hen uit om samen te komen in het ontmoetingshuis. Tafels en stoelen werden aangekocht.

- Dien-centrum vzw: De deuren van Dien-centrum Noord staan open voor wie kampt met vragen en problemen en daarvoor zelf geen oplossing vindt. 

-  Geraarke: is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die via verkoop van tweedehandskledij en voedselondersteuning in contact wil komen met mensen in armoede. RvB 6/10/15: twee friteuses, 2400 liter melk ten bedrage van 1224 euro.

- Huize Nieuwpoort: als Vincentiaans centrum in de Gentse stadskern wil Huize Nieuwpoort een stukje thuis bieden aan mensen die kampen met vereenzaming of die het op een of andere manier moeilijk hebben.

- Sint-Antoniuskring: Vanuit een christelijke Franciskaanse inspiratie willen de vrijwilligers van de Sint-Antoniuskring ten dienste staan van alle mensen die steun nodig hebben.

- SIVI vzw: een vereniging waar armen het woord nemen in de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. De vzw bestrijdt armoede en werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen.

- Sociale Dienst Brugse Poort: heeft tot doel personen en gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of het risico lopen hierin terecht te komen, te helpen, ongeacht rang, cultuur, geloofs- of politieke overtuiging.

-  Sociale Werken Bloemekenswijk: werd in 1995 opgericht om, voor zover het mogelijk is mensen uit de wijk te helpen.   RvB 10/12/15: 506,3 euro voor aankoop melk. -

-  Toontje: Met 'Toon je' als motto bouwt een groep vrijwilligers mee aan kansarmoedewerking in de Sas-en Bassijnwijk te Gentbrugge. Een labeler, tafels en zitbanken werden aangekocht. 

 - Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw: Voornamelijk via huisbezoeken biedt de werkgroep hulp aan vluchtelingen. In een vertrouwensrelatie die zo tot stand kan komen, helpen de vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen voor schoolproblemen, oriëntatie in de administratieve verplichtingen, begeleiding bij dokter, apotheker, tandarts, advies rond gezonde voeding, bespreking van financiële en psychische problemen, ...

 - Welzijnsschakel Borluut: is een door vrijwilligers van de vzw Dekenij Borluut ondersteunde sociale diest waar je terecht kan voor een luisterend oor, een steuntje in de rug in de vorm van een voedselpakket, informatie, ondersteuning bij administratieve problemen, begeleiding, enz...

Uw steun helpt mensen in armoede in de Gentse regio!

Elke gift is welkom op BE 41 8905 1405 9110