Samenstelling

Rotary is een organisatie die leidinggevenden in beroep en bedrijf wereldwijd verbindt. Haar leden stellen zich tot doel menselijke hulp te bieden, hoge ethische standaarden te bevorderen en het helpen bouwen van vrede en vriendschap in de wereld. De voornaamste doelstelling van Rotary is service: in de lokale gemeenschap, in het werk en wereldwijd. Rotaryleden zetten hun expertise en capaciteiten in om honger, armoede, analfabetisme, ziekte en oorlog te bestrijden. Rotaract is de jongerenafdeling van Rotary.

Rotaryclubs in Gent

Gent: http://www.rotarygent.be

Gent Zeehaven: http://gent-haven-gand-maritime.rotary1620.org/club/?lng=Nl

Gent Zuid: http://www.rcgentzuid.be/

Gent Noord: http://gent-noord.rotary1620.org/

Gent Prinsenhof: http://gentprinsenhof.be/

Gent Portus Ganda: http://gent-portus-ganda.rotary1620.org/club/

Rotaractclubs in Gent 

Gent Haven: http://www.rotaractgenthaven.be/

Gent Zuid: http://www.rotaractgentzuid.be/

Gent Noord: http://rotaractgentnoord.weebly.com/

Gent Prinsenhof: http://www.rtcprinsenhof.be/

 

vzw Ateljee is de grootste sociale werkplaats in Vlaanderen met ruim 450 medewerkers. Het tewerkstellen van mensen die niet gemakkelijk aan een baan geraken in het gewone arbeidscircuit is de hoofdbekommernis van de organisatie. Ze kunnen terecht in tewerkstellingsprojecten zoals Kringwinkels, sociale restaurants, een biologisch tuinbouwbedrijfje, een fietsherstelwerkplaats en een textielsorteercentrum.

vzw Ateljee

Vlaamsekaai 10

9000 Gent

Telefoon: 09-224.07.15 

E-mail: info@ateljeevzw.be

Website: www.ateljeevzw.be

 

KRAS staat voor Kring Rond mensen in Armoede in de Stad. Zestien Gentse vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten bij KRAS. Elke organisatie is verantwoordelijk voor een welbepaalde wijk in Gent. KRAS-diensten bieden ook materiële hulp. Elke Kras-organisatie heeft zijn eigen deelwerking. Dat kan een praatcafé, een afdeling tweedehandskleding, een sociale dienst of ook een sociaal restaurant, een groepswerking of iets anders zijn. Iedereen, die daar nood aan heeft, kan terecht bij een Krasdienst na een gesprek met de sociale dienst. Die zorgt voor onthaal, informatie, bemiddeling en doorverwijzing.

KRAS vzw

Koepel Kras-diensten

Sint-Salvatorstraat 30

9000 Gent

Telefoon: 0486-73.99.75

E-mail: KRASgent@telenet.be

Website: www.KRASGent.be

Uw steun helpt mensen in armoede in de Gentse regio!

Elke gift is welkom op BE 41 8905 1405 9110