Realisaties2017-12-24T17:05:15+00:00

NODEN

BIJ

VZW ATELJEE

– Ateljee vzw:

De Krasdiensten kunnen een beroep doen op de transporteermiddelen van Ateljee voor de afhaling van voeding bij de Voedselbank (zie rubriek Vervoer van de Voedselbank). De kosten hiervan worden gedragen door vzw VOG.

Voor het sociaal restaurant Parnassus gebeurden verschillende aankopen

0
Ateljee vzw
0
Diencentrum noord
0
Bloemekeswijk
0
Sloep-Onze-thuis
0
Toontje
0
Babynest
0
Geraarke
0
Sociale Dienst Brugse Poort
0
Maaltijden en Voeding
0
Vervoer
0
Kledij
0
Keukenuitrusting

KOELTOESTELLEN

Van bij de opstart van de vzw was er veel vraag naar en veel aandacht voor een aangepaste opslag van voeding bij de Krasdiensten en in de sociale restaurants. Koelinstallaties worden daarom geregeld aangevuld, vernieuwd of vervangen.

KERSTMAALTIJDEN,

VOEDING

EN KLEDIJ

Het uitdelen van Kerstmaaltijden is niet de voornaamste taak van VOG maar toch zorgt VOG ervoor dat elk jaar, in de Kerstperiode, maaltijden worden verdeeld onder mensen die in armoede leven in Groot-Gent.

De vzw Ateljee zorgt voor de bereiding van de maaltijden in de sociale restaurants. Daarvoor worden verse groeten gebruikt, gekweekt in het Landhuis in Melle, een sociaal tewerkstellingsproject in de tuinbouw.

De vzw Ateljee zorgt daarna dat de maaltijden naar de Krasdiensten worden vervoerd.

MELK

De vzw VoedselOndersteuning Gent zorgt ervoor dat Gentenaars die in armoede leven melk en melkpoeder kregen via de Krasdiensten (o.a. Diencentrum Noord, St.-Antoniuskring, Toontje, Bloemekenswijk en Baby-Nest). VOG maakte hiervoor jaarlijks een vast bedrag vrij. Door haar samenstelling en werking kan vzw VOG zeer snel inspelen op plotse noden in Gent en omgeving.

VERVOER

VAN

DE VOEDSELBANK

De verschillende Krasdiensten krijgen voedingsmiddelen via de Voedselbank. Zij worden verwittigd als er melk, suiker, deegwaren, soep of andere producten ter beschikking zijn voor mensen die in armoede leven. De Krasdiensten moeten die producten echter zelf afhalen. Om hen te helpen neemt VOG alle kosten van dat vervoer op zich. De goederen worden door de vzw Ateljee opgehaald en daarna gelost bij de Krasdiensten. Daardoor hebben ze geen kosten en moeten er ook geen auto’s met aanhangwagen op en af rijden.

LANDHUIS

IN

MELLE

‘Het Landhuis’ is een bio-tuinbouwproject, gelegen in Melle op een domein dat ter beschikking wordt gesteld door een stille weldoener. Het gaat om enkele serres en gronden gelegen aan beide zijden van de Gontrodeheirweg. De grond was aanvankelijk niet geschikt voor tuinbouw. Er was een volledig irrigatiesysteem nodig. Voor de kosten daarvan kon ‘Het Landhuis en beroep op de financiële steun van VOG en haar netwerk van Rotaryclubs.

Die zorgden ook voor gunstige oplossingen en aanbestedingen. De werknemers van ‘Het Landhuis’ zijn mensen uit kansarme groepen die zeer moeilijk werk vinden. Ze werken onder leiding van enkele professioneel opgeleide werknemers van Ateljee. Ze krijgen de gelegenheid om biologische groenten te kweken. Die worden verwerkt in de keukens van de sociale restaurants van vzw Ateljee. Wie in één van de sociale restaurants gaat eten, kan daar een (h)eerlijke en gezonde salade samenstellen met groenten van ‘Het Landhuis’.

Sociale restaurants in Gent:

  • Vlaamsekaai 10
  • Kempstraat 150
  • Oude Houtlei 122

DIVERSE NODEN

BIJ DE KRASDIENSTEN

– Ateljee vzw: De Krasdiensten kunnen een beroep doen op de transporteermiddelen van Ateljee voor de afhaling van voeding bij de Voedselbank. De kosten hiervan worden gedragen door vzw VOG.

– Baby-Nest vzw : ontstaan uit de koninklijke dekenij Bloemekenswijk, met als doel kansarme (zwangere) moeders een babyuitzet te bezorgen. Gegevens: Morekstraat 159, 9032 Wondelgem, tel.0486 141 687 – baby-nest@telenet.be

– De Fontein: De Fontein is een ‘huis van hygiëne’ en biedt mensen in nood, dak- en thuislozen een warm onthaal, soep, douche en EHBO aan. Gegevens: E.Van Beverenplein 22, 9000 Gent, tel.09 236 62 52 – dfg@ordmalt.be

– De Helpende Hand vzw: is een koepelorganisatie van evangelisch/protestantse kerken in de Gentse agglomeratie, opgericht in 1994 met als doel een maatschappelijk engagement op te bouwen rond armoedebestrijding. Gegevens: Nederzwijnaarde 23, 9052 Zwijnaarde, tel.09 355 03 24 – wzs@dehelpendehand.org

– De Sloep Onze Thuis: is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding. personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. Gegevens: Zalmstraat 2, 9000 Gent, tel.09 225 01 45 – desloeponzethuis@skynet.be

– De Tinten vzw: vanuit een christelijke visie komt de vzw waar mogelijk tegemoet aan de basisbehoeften van vluchtelingen en helpt hen een menswaardig bestaan uit te bouwen tijdens hun verblijf in België. De vzw ontving in 2015 de samenlevingsprijs van de stad Gent. Gegevens: Nederpolder 6A, 9000 Gent, tel.09 244 57 42 – detintenvzw@gmail.com

– De Zuidpoort: is een vereniging waar armen het woord nemen. Daartoe gaan vrijwilligers armen opzoeken en nodigen hen uit om samen te komen in het ontmoetingshuis. Tafels en stoelen werden aangekocht. Gegevens: Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent, tel.09 245 09 05 – info@dezuidpoortgent.be

– Dien-centrum Gent-Noord vzw: De deuren van Dien-centrum Noord staan open voor wie kampt met vragen en problemen en daarvoor zelf geen oplossing vindt. – Geraarke: is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die via verkoop van tweedehandskledij en voedselondersteuning in contact wil komen met mensen in armoede. Gegevens: Sint-Salvatorstraat 28, 9000 Gent, tel.09 223 42 20 – dien.gentnoord@proximus.be

– Het Geraarke: Het Geraarke is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die via de verkoop van tweedehandskledij en voedselondersteuning in contact wil komen met mensen in armoede. Van daaruit worden mensen begeleid naar meer gespecialiseerde diensten. Voor de ontmoetingsfunctie worden mensen toegeleid naar de Zuidpoort. In het Geraarke kan men terecht voor aankoop van tweedehandskledij in de vestiaire en voor voedselondersteuning: voorbehouden aan mensen die in armoede leven. Gegevens: Harelbekestraat 64, 9000 Gent, tel.09 221 55 67 – geraarke@krasgent.be

– Huize Nieuwpoort: als Vincentiaans centrum in de Gentse stadskern wil Huize Nieuwpoort een stukje thuis bieden aan mensen die kampen met vereenzaming of die het op een of andere manier moeilijk hebben. Gegevens: Nieuwpoort 50, 9000 Gent, tel.09 329 90 10 – huize-nieuwpoort@krasgent.be

– Sint-Antoniuskring: Vanuit een christelijke Franciskaanse inspiratie willen de vrijwilligers van de Sint-Antoniuskring ten dienste staan van alle mensen die steun nodig hebben. Gegevens: Brandstraat 3, 9000 Gent, tel.09 225 05 00 – sintantoniuskring@telenet.be

– SIVI vzw: een vereniging waar armen het woord nemen in de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. De vzw bestrijdt armoede en werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Gegevens: Doornakkerstraat 52, 9040 Sint-Amandsberg, tel.09 228 28 30 – info@vzwsivi.be

– Sociale Dienst Open Plaats: heeft tot doel personen en gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of het risico lopen hierin terecht te komen, te helpen, ongeacht rang, cultuur, geloofs- of politieke overtuiging. Gegevens: Sint-Jan-Baptiststraat 1A, 9000 Gent, tel.09 227 05 23 – sociale.dienst@openplaats.be

– Sociale Werken Bloemekenswijk: werd in 1995 opgericht om, voor zover het mogelijk is mensen uit de wijk te helpen. Gegevens: Maïsstraat 14, 9000 Gent, tel.09 226 73 75 – bloemekenswijk@krasgent.be

 – Toontje: Met ‘Toon je’ als motto bouwt een groep vrijwilligers mee aan kansarmoedewerking in de Sas-en Bassijnwijk te Gentbrugge. Een labeler, tafels en zitbanken werden aangekocht. Gegevens: L.Van Houttestraat 62, 9050 Gentbrugge, tel.09 232 00 76 – toontje@krasgent.be

– Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw: Voornamelijk via huisbezoeken biedt de werkgroep hulp aan vluchtelingen. In een vertrouwensrelatie die zo tot stand kan komen, helpen de vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen voor schoolproblemen, oriëntatie in de administratieve verplichtingen, begeleiding bij dokter, apotheker, tandarts, advies rond gezonde voeding, bespreking van financiële en psychische problemen, … Gegevens: Begijnhoflaan 31, 9000 Gent, tel.0484 363 875 – vluchtgent@gmail.com

– Welzijnsschakel Borluut: is een door vrijwilligers van de vzw Dekenij Borluut ondersteunde sociale diest waar je terecht kan voor een luisterend oor, een steuntje in de rug in de vorm van een voedselpakket, informatie, ondersteuning bij administratieve problemen, begeleiding, enz… Gegevens: Pastorijdreef 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem, tel.09 225 78 60 – borluut@krasgent.be