Wat doet vzw VOG?2018-10-27T10:11:41+00:00

WAT

DOET

VZW VOG?

Koelcellen en koelkasten voor voedselbewaring, kookvuren en keukenmeubilair voor voedselbereiding voorzien. Tafels, stoelen, kasten en ander materiaal ter beschikking stellen. Informatie verspreiden over voeding, bewaring en houdbaarheid van voeding. Afgedankte, nog bruikbare producten herwinnen en verdelen. Voedseltransport voordelig organiseren vanuit de centrale voedselbanken naar de regionale initiatieven. Voedselbedeling financieel ondersteunen, kerstmaaltijden laten bereiden en verdelen, maaltijdbonnen leveren voor kansarmen.

HOE

KAN

VZW VOG DAT?

De 6 Gentse Rotary clubs organiseren elk jaar, samen met de 3 Gentse Rotaract clubs, een wijnweekend. De winst van de wijnbeurs, de wijnavond met wijnveiling en de wijncheques gaan integraal naar VOG. Jaarlijks streven de clubs ernaar een bedrag van minimum 40.000 euro over te maken aan VOG die dat bedrag integraal besteedt aan steun in de strijd tegen armoede en aan voedselbedeling in Gent.

SAMENSTELLING

ROTARY

Rotary is een organisatie die leidinggevenden in beroep en bedrijf wereldwijd verbindt. Haar leden stellen zich tot doel menselijke hulp te bieden, hoge ethische standaarden te bevorderen en het helpen bouwen van vrede en vriendschap in de wereld. De voornaamste doelstelling van Rotary is service: in de lokale gemeenschap, in het werk en wereldwijd. Rotaryleden zetten hun expertise en capaciteiten in om honger, armoede, analfabetisme, ziekte en oorlog te bestrijden. Rotaract is de jongerenafdeling van Rotary.

Rotaryclubs in Gent

Rotaractclubs in Gent

ATELJEE

Vzw Ateljee is de grootste sociale werkplaats in Vlaanderen met ruim 450 medewerkers. Het tewerkstellen van mensen die niet gemakkelijk aan een baan geraken in het gewone arbeidscircuit is de hoofdbekommernis van de organisatie. Ze kunnen terecht in tewerkstellingsprojecten zoals Kringwinkels, sociale restaurants, een biologisch tuinbouwbedrijfje, een fietsherstelwerkplaats en een textielsorteercentrum.

Vzw Ateljee Vlaamsekaai 10

9000 Gent

Telefoon: 09-224.07.15

E-mail: info@ateljeevzw.be

Website: www.ateljeevzw.be

KRAS

KRAS staat voor Kring Rond mensen in Armoede in de Stad. Zestien Gentse vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten bij KRAS. Elke organisatie is verantwoordelijk voor een welbepaalde wijk in Gent. KRAS-diensten bieden ook materiële hulp. Elke Kras-organisatie heeft zijn eigen deelwerking. Dat kan een praatcafé, een afdeling tweedehandskleding, een sociale dienst of ook een sociaal restaurant, een groepswerking of iets anders zijn. Iedereen, die daar nood aan heeft, kan terecht bij een Krasdienst na een gesprek met de sociale dienst. Die zorgt voor onthaal, informatie, bemiddeling en doorverwijzing.

KRAS vzw Koepel Kras-diensten

Sint-Salvatorstraat 30

9000 Gent

Telefoon: 0486-73.99.75

E-mail: KRASgent@telenet.be

Website: www.KRASGent.be

RAAD

VAN

BESTUUR

Voorzitter: Koen Decoodt (Rotary Gent-Zuid)

Secretaris: Vanessa Vanhalst (Rotary Gent-Prinsenhof)

Adjunct-secretaris: Pascal Eggermont (Rotary Gent-Prinsenhof)

Penningmeester : Henri de Hemptinne (Rotary Gent)

Webmaster: Jacques Eichperger (Rotary Gent)

Bestuurders :

Jean-Pierre Kickx (Rotary Gent-Haven)

Yves Tytgat (Rotary Gent-Haven)

Guy Steyaert (Rotary Gent-Noord)

Christian De Groote (Rotary Gent-Noord)

Charlotte Coorevits (Rotary Gent-Portus Ganda)

Steven Mestdagh (Rotary Gent-Portus Ganda)

Capucine Verstraete (Rotaract)

Bert Quintelier (vzw Ateljee)

Geert Deruyck (vzw Ateljee)

Olivier Mattheus (vzw Ateljee)

Karleen De Rycke (vzw Kras)

Johan Witters (vzwKras)