afbeelding suiker - olie - mandje voedselhulp

VOEDSELONDERSTEUNING GENT

VoedselOndersteuning Gent vzw (VOG) werd opgericht in september 2004 door de Gentse Rotaryclubs, in samenwerking met vzw Kras en vzw Ateljee. VOG vzw ondersteunt initiatieven die honger en armoede in Gent bestrijden, in hoofdzaak door financiële steun te bieden bij de inzameling en bedeling van voedsel, en het bij lenigen van andere basisnoden in de Gentse regio.

Op 22 april 2024 kwam Wouter Torfs spreken tijdens het event ’20 jaar VOG’ in het sociaal restaurant Balenmagazijn. Verslag en foto’s op onze Facebookpagina.

Hieronder kunt u meer lezen over elk van de 3 geledingen of bouwstenen van onze organisatie en vindt u ook de samenstelling van onze raad van bestuur.

Meer weten over wat we concreet allemaal doen?
Neem dan zeker een kijkje op de pagina “Wat doet VOG?”

3 ORGANISATIES ONDER 1 DAK

Gentse Rotary- en RotarAct-clubs 

Rotary is een organisatie die leidinggevenden uit de beroeps- en bedrijfswereld wereldwijd verbindt. Haar leden stellen zich tot doel menselijke hulp te bieden, hoge ethische standaarden te bevorderen en te helpen bouwen aan vrede en vriendschap in de wereld. Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.
Zo zetten Rotaryleden zich wereldwijd in om armoede, analfabetisme, ziekte, oorlog en honger te bestrijden.

Dat engagement uit zich voor de 6 Gentse Rotaryclubs ook heel concreet in de oprichting en werking van Voedselondersteuning Gent vzw. Sinds 2014 zijn overigens ook de 2 Gentse RotarAct-clubs (Rotary in Action, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar) actief betrokken bij de werking van VOG.

Meer weten over Rotary ? Surf naar rotaryingent.be

Ateljee vzw

Vzw Ateljee is als maatwerkbedrijf met ruim 450 medewerkers één van de grootste sociale werkplaatsen in Vlaanderen. De hoofdbekommernis van de organisatie is mensen die niet zo makkelijk aan de slag kunnen in het reguliere arbeidscircuit toch aan een zinvolle baan te helpen. In en rond Gent kan dat onder meer in kringwinkels, sociale restaurants, een fietsherstelwerkplaats en een textielsorteercentrum.

Meer weten? Surf naar ateljeevzw.be

KRAS vzw

KRAS staat voor “Kring Rond mensen in Armoede in onze Stad” en is een netwerk van achttien Gentse vrijwilligersorganisaties. Elke KRAS-organisatie is verantwoordelijk voor een welbepaalde wijk in Gent en heeft zijn eigen deelwerking. Dat kan een praatcafé, een sociale dienst, een sociaal restaurant, een groepswerking of iets anders zijn (kringwinkel tweedehandskledij, enz.). Iedereen kan bij een Krasdienst terecht na een gesprek met de sociale dienst van de stad Gent. Die zorgt voor onthaal, informatie, bemiddeling en doorverwijzing. Met zowat 550 vrijwilligers bereiken de KRAS-diensten samen zowat 13.000 mensen in de Gentse regio.

Meer weten? Surf naar KRASgent.be

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter:                         Koen Decoodt (Rotary Gent-Zuid)

Ondervoorzitter:              Steven Mestdagh (Rotary Gent-Portus Ganda)

Secretaris:                         Paul Dobbelaere (Rotary Gent-Prinsenhof)

Adjunct-secretaris:         Pascal Eggermont (Rotary Gent-Prinsenhof)

Penningmeester :            Henri de Hemptinne (Rotary Gent)

Webmaster:                      Jacques Eichperger (Rotary Gent)

Bestuurders :

Jean-Pierre Kickx (Rotary Gent-Haven)

Yves Tytgat (Rotary Gent-Haven)

Guy Steyaert (Rotary Gent-Noord)

Bert Vagenende (Rotary Gent-Portus Ganda)

Celine Peeters (Rotaract Ghent)

Florence Waedemon (Rotaract Gent-Prinsenhof)

Stefan de Lombaerde (Rotary Gent-Noord)

Alain Kalmar (Rotary Gent-Zuid)

Tom Wauters (vzw Ateljee)

Geert Deruyck (vzw Ateljee)

Sien Vleeschouwers (vzw Ateljee)

Karleen De Rijcke (vzw Kras)

Johan Witters (vzw Kras)