MINDER HONGER IN GENT?
VOG MAAKT HET VERSCHIL!

Voedselondersteuning Gent vzw activeert de samenwerking tussen de verschillende actoren en diensten in de armoedebestrijding en ijvert dus voor minder honger en minder armoede in en rond Gent.

Heel concreet doen wij dat onder meer door:

– de bedeling van voedsel financieel te ondersteunen

– het transport van voedsel vanuit de centrale voedselbanken naar lokale hulpinitiatieven zo goed mogelijk te organiseren en te bekostigen

– nog bruikbare etenswaren en andere goederen in te zamelen en te herverdelen

maaltijdbonnen voor gebruik in de sociale restaurants te schenken. Deze waardebonnen kunnen aangevraagd worden via vog@ateljeevzw.be met vermelding van het aantal (volwassenen/kinderen), de naam van je organisatie en de contactpersoon. Meer informatie kan je ook bekomen op het nummer 09 311 28 05.

Print hier deze flyer afFolder_VOG_2022_printspread

– allerhande materiaal voor de sociale restaurants te financieren. Het runnen van die restaurants heel wat aangepast materiaal voor het vervoer, de opslag en de bereiding van voedselmiddelen. Voedselondersteuning Gent vzw levert financiële ondersteuning voor de aankoop van heel wat keukenuitrusting, zoals koelinstallaties, diepvriezers, kookfornuizen, ovens, potten, pannen, tafels, stoelen, en nog veel meer.)

– melk, pampers en warme jassen voor kinderen in kansarmoede te schenken

– kerstmaaltijden aan te bieden

– en nog veel meer…

0
Ateljee vzw
0
Diencentrum noord
0
Bloemekeswijk
0
Sloep-Onze-thuis
0
Toontje
0
Babynest
0
Geraarke
0
Sociale Dienst Brugse Poort
0
Maaltijden en Voeding
0
Vervoer
0
Kledij
0
Keukenuitrusting

CONCRETE ACTIES
VOOR ATELJEE VZW EN KRAS VZW

– Afhaling en distributie voedingsmiddelen Voedselbank
De Krasdiensten krijgen voedingsmiddelen via de centrale Voedselbanken (meer info op foodbanks.be). Zij worden verwittigd als er melk, suiker, deegwaren, soep of andere producten ter beschikking zijn voor mensen die in armoede leven. De Krasdiensten moeten die producten echter zelf afhalen. Om hen te helpen, neemt Voedselondersteuning Gent vzw alle kosten van dat vervoer op zich. De goederen worden opgehaald met transportmiddelen van de vzw Ateljee en daarna gelost bij de verschillende Krasdiensten.

Een gratis maaltijd dankzij de waardebonnen van VOG kan je krijgen in deze restaurants

 

De maaltijdbonnen zijn goed voor een gratis maaltijd in de sociale restaurants van vzw Ateljee:

– Restaurant ‘Arbed’, Kerkstraat 108 in Gentbrugge (het-restaurant.be ) (dit nieuw restaurant , in het bedrijvencentrum ‘De Punt’ vervangt sinds 11 april 2022 het restaurant van de Vlaamsekaai 10 dat werd gesloten) 

– Restaurant ‘Poorthuis‘ , Kempstraat 150 (het-restaurant.be)

– Restaurant ‘Balenmagazijn‘, Getouwstraat 10 (het-restaurant.be)

– Restaurant ‘Parnassus‘, Oude Houtlei 122 (het-restaurant.be)

Maar ook in:

– Restaurant ‘De Sluis-Onze Thuis‘, Kasteellaan 435 (www.desluisonzethuis.be)

De restaurants Toreke vzw:

– Eetcafé Toreke’, Vlotstraat 22 (www.torekevzw.be)

– ‘Wijkresto ’t Oud Postje‘, Meulesteedsesteenweg 455 (www.torekevzw.be

En de restaurants IKOOK:

– De Knoop‘, Hundelgemsesteenweg 125

– Nieuw Gent‘, Rerum Novarumplein 180

(https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/erkende-sociale-restaurants-gent)

BEDELING VAN KERSTMAALTIJDEN

Het schenken van kerstmaaltijden is niet onze hoofdtaak, maar toch zorgt Voedselondersteuning Gent er elk jaar voor dat er tijdens de kerstperiode maaltijden worden bedeeld onder kansarme mensen in de Gentse regio.

AANKOOP MELK 
EN MELKPOEDER

VoedselOndersteuning Gent maakt jaarlijks een vast bedrag vrij voor de aankoop van melk en melkpoeder (babyvoeding), die vervolgens door diverse Krasdiensten (o.a. Dien-centrum Noord, St.-Antoniuskring, Toontje, Bloemekenswijk en Baby-Nest) wordt bezorgd aan mensen in kansarmoede. Dankzij onze lokale verankering kan VOG vzw zeer snel inspelen op acute noden in Gent en omgeving.

MEER WETEN OVER
DE VERSCHILLENDE KRASDIENSTEN?

Baby-Nest vzw : is ontstaan uit de koninklijke dekenij Bloemekenswijk, heeft als doel kansarme (zwangere) moeders een babyuitzet te bezorgen. Morekstraat 159, 9032 Wondelgem, tel.0486 141 687 – baby-nest@telenet.be

De Fontein: de Fontein is een ‘huis van hygiëne’ en biedt mensen in nood, dak- en thuislozen een warm onthaal, soep, douche en EHBO aan. E.Van Beverenplein 22, 9000 Gent, tel.09 236 62 52 – dfg@ordmalt.be

De Helpende Hand vzw: is een koepelorganisatie van evangelisch/protestantse kerken in de Gentse agglomeratie, opgericht in 1994 met als doel een maatschappelijk engagement op te bouwen rond armoedebestrijding. Nederzwijnaarde 23, 9052 Zwijnaarde, tel.09 355 03 24 – wzs@dehelpendehand.org

De Sloep Onze Thuis: is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding. Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen er terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. Zalmstraat 2, 9000 Gent, tel.09 225 01 45 – desloeponzethuis@skynet.be

De Tinten vzw: vzw die vanuit een christelijke visie tegemoetkomt aan de basisbehoeften van vluchtelingen en hen helpt een menswaardig bestaan uit te bouwen tijdens hun verblijf in België. Ontving in 2015 de samenlevingsprijs van de stad Gent. Nederpolder 6A, 9000 Gent, tel.09 244 57 42 – detintenvzw@gmail.com

De Zuidpoort: is een vereniging waar armen het woord nemen. Daartoe gaan vrijwilligers armen opzoeken en nodigen hen uit om samen te komen in het ontmoetingshuis. VOG kocht o.a. tafels en stoelen aan voor de Zuidpoort. Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent, tel.09 245 09 05 – info@dezuidpoortgent.be

Dien-centrum Gent-Noord vzw: De deuren van Dien-centrum Noord staan open voor iedereen die kampt met vragen en problemen en daarvoor zelf geen oplossing vindt. Onthaal en ontmoeting staan centraal. Sint-Salvatorstraat 28, 9000 Gent, tel. 09 223 42 20, dien.gentnoord@proximus.be

Het Geraarke: laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die via de verkoop van tweedehandskledij en voedselondersteuning in contact wil komen met mensen in armoede. Van daaruit worden mensen begeleid naar meer gespecialiseerde diensten. Voor de ontmoetingsfunctie worden mensen naar de Zuidpoort verwezen. In het Geraarke kan men terecht voor aankoop van tweedehandskledij en voor voedselondersteuning. Harelbekestraat 64, 9000 Gent, tel.09 221 55 67 – geraarke@krasgent.be

– Huize Nieuwpoort: Vincentiaans centrum in de Gentse stadskern, wil een stukje thuis bieden aan mensen die kampen met vereenzaming of die het op een andere manier moeilijk hebben. Nieuwpoort 50, 9000 Gent, tel.09 329 90 10 – huize-nieuwpoort@krasgent.be

– Sint-Antoniuskring: vanuit een christelijke en Franciscaanse inspiratie willen de vrijwilligers van de Sint-Antoniuskring ten dienste staan van alle mensen die steun nodig hebben. Brandstraat 3, 9000 Gent, tel.09 225 05 00 – sintantoniuskring@telenet.be

– SIVI vzw: een vereniging waar armen het woord nemen in de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. De vzw bestrijdt armoede en werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Doornakkerstraat 52, 9040 Sint-Amandsberg, tel.09 228 28 30 – info@vzwsivi.be

– Sociale Dienst Open Plaats: helpt personen en gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of het risico lopen hierin terecht te komen, ongeacht rang, cultuur, geloofs- of politieke overtuiging. Sint-Jan-Baptiststraat 1A, 9000 Gent, tel.09 227 05 23 – sociale.dienst@openplaats.be

Sociale Werken Bloemekenswijk: werd in 1995 opgericht om, binnen de grenzen van het mogelijke, mensen uit de wijk te helpen. Maïsstraat 14, 9000 Gent, tel.09 226 73 75 – bloemekenswijk@krasgent.be

Toontje: met ‘Toon je’ als motto bouwt een groep vrijwilligers mee aan kansarmoedewerking in de Sas-en Bassijnwijk te Gentbrugge. VOG kocht o.a. een labeler, tafels en zitbanken aan voor Toontje. L.Van Houttestraat 62, 9050 Gentbrugge, tel.09 232 00 76 – toontje@krasgent.be

Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw: werkgroep die vooral via huisbezoeken hulp biedt aan vluchtelingen en vanuit een vertrouwensrelatie helpt bij het zoeken naar oplossingen voor schoolproblemen, administratieve verplichtingen, begeleiding bij dokter, apotheker, tandarts, enz. bespreking van financiële en psychische problemen. Begijnhoflaan 31, 9000 Gent, tel.0484 363 875 – vluchtgent@gmail.com

Welzijnsschakel Borluut: een door vrijwilligers van de vzw Dekenij Borluut ondersteunde sociale dienst waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor, een steuntje in de rug in de vorm van een voedselpakket, informatie, ondersteuning bij administratieve problemen, begeleiding, enz. Pastorijdreef 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem, tel.09 225 78 60 – borluut@krasgent.be

Welzijnsschakel Drongen-Mariakerke: is een vereniging van zeer gemotiveerde vrijwilligers, die elk op hun eigen tempo, en op basis van hun persoonlijke talenten, een deel van hun vrije tijd willen besteden aan de ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben om maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen Domien Ingelsstraat 15A, 9031 Drongen tel.0472 204 911 – frank.donckers@belgacom.net

Welzijnsschakel Kans (Kanaaldorpen): tijdens de covid-19 crisis verzorgt WZS Kans thuisleveringen op afspraak: voor Mendonk/Desteldonk/St-Kruis-Winkel: Joke Bottelberge 0472 188 808 en voor Oostakker: Hermin Knudde 09 330 02 53. De Welzinsschakel ‘Kans kanaaldorpen’ is een feitelijke vereniging met twee zelfstandige antennes.  tel.09 330 02 53 (Oostakker & Desteldonk) 09 279 17 59 (Mendonk & St-Kruis-Winkel) – kans@live.be